Изображения на папирусе, Картуши имен фараона

Изображения на папирусе, Картуши имен фараона