Изображения на ткани, Батик "Охота на тигра"

Изображения на ткани, Батик "Охота на тигра"